تعرفه ویزای هر کشور

هزینه ویزا مبلغی است که متقاضیان ویزا باید برای درخواست ویزا به سفارت یا کنسولگری کشور مقصد پرداخت کنند. این هزینه معمولاً به عوامل مختلفی مانند نوع ویزا، مدت اعتبار ویزا، کشور مقصد و سن متقاضی بستگی دارد.

انواع هزینه ویزا

هزینه ویزا معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • هزینه خدمات کنسولی: این هزینه برای پوشش هزینه‌های عملیاتی سفارت یا کنسولگری کشور مقصد، مانند هزینه‌های صدور ویزا، بررسی مدارک و مصاحبه با متقاضیان دریافت می‌شود.
 • هزینه‌های اضافی: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های ترجمه مدارک، هزینه‌های ارسال مدارک و هزینه‌های دریافت ویزا از سفارت یا کنسولگری کشور مقصد می‌شود.

عوامل تعیین‌کننده هزینه ویزا

عوامل مختلفی بر هزینه ویزا تأثیر می‌گذارند که عبارتند از:

 • نوع ویزا: نوع ویزا بر اساس هدف از سفر متقاضی به کشور مقصد تعیین می‌شود. ویزاهای توریستی، ویزاهای تجاری و ویزاهای دانشجویی از جمله انواع ویزا هستند. هزینه ویزا برای انواع مختلف ویزا متفاوت است.
 • مدت اعتبار ویزا: مدت اعتبار ویزا بر اساس مدت زمان اقامت متقاضی در کشور مقصد تعیین می‌شود. هزینه ویزا برای ویزاهای با مدت اعتبار طولانی‌تر بیشتر است.
 • کشور مقصد: هزینه ویزا برای کشورهای مختلف متفاوت است. به طور کلی، هزینه ویزا برای کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است.
 • سن متقاضی: هزینه ویزا برای کودکان و افراد مسن کمتر از هزینه ویزا برای بزرگسالان است.

روش‌های پرداخت هزینه ویزای هر کشور

هزینه ویزا معمولاً باید به صورت نقدی یا کارت اعتباری به سفارت یا کنسولگری کشور مقصد پرداخت شود. در برخی از موارد، امکان پرداخت هزینه ویزا از طریق پست نیز وجود دارد.

اخذ ویزا بدون پرداخت هزینه

در برخی از موارد، افراد می‌توانند بدون پرداخت هزینه ویزا به کشور مقصد سفر کنند. این افراد معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • شهروندان کشورهایی که با کشور مقصد توافقنامه ویزا ندارند.
 • افرادی که از طریق شرکت‌های گردشگری یا تورهای مسافرتی به کشور مقصد سفر می‌کنند.
 • افرادی که برای شرکت در کنفرانس‌ها، سمینارها یا مسابقات به کشور مقصد سفر می‌کنند.

نحوه محاسبه هزینه ویزا

هزینه ویزا معمولاً بر اساس جدول تعرفه‌های مصوب سفارت یا کنسولگری کشور مقصد محاسبه می‌شود. متقاضیان ویزا می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت سفارت یا کنسولگری کشور مقصد، از تعرفه‌های مصوب هزینه ویزا مطلع شوند.

نکات مهم در مورد هزینه ویزا

 • هزینه ویزا معمولاً غیرقابل استرداد است. بنابراین، قبل از پرداخت هزینه ویزا، از موافقت سفارت یا کنسولگری کشور مقصد با درخواست ویزای خود اطمینان حاصل کنید.
 • هزینه ویزا معمولاً باید قبل از مصاحبه با سفارت یا کنسولگری کشور مقصد پرداخت شود.
 • در برخی از موارد، سفارت یا کنسولگری کشور مقصد ممکن است از متقاضی ویزا بخواهد تا مدارک پرداخت هزینه ویزا را ارائه دهد.

در ادامه به بررسی کلی از تعریفه ویزای کشورهای آلمان،ترکیه،کانادا می پردازیم.

تعرفه ویزا آلمان

هزینه ویزای آلمان برای شهروندان ایرانی در سال 2023 به شرح زیر است:

 • هزینه خدمات کنسولی
 • هزینه خدمات ویزای VIP 

هزینه خدمات کنسولی برای همه انواع ویزای آلمان یکسان است. این هزینه برای پوشش هزینه‌های عملیاتی سفارت آلمان در تهران، مانند هزینه‌های صدور ویزا، بررسی مدارک و مصاحبه با متقاضیان دریافت می‌شود.

هزینه خدمات ویزای VIP برای متقاضیانی که می‌خواهند از خدمات ویژه سفارت آلمان مانند دریافت نوبت فوری و مصاحبه در محل سفارت استفاده کنند، دریافت می‌شود.

هزینه ویزای آلمان برای کودکان زیر 6 سال رایگان است.

هزینه ویزای آلمان را می‌توان به صورت نقدی یا کارت اعتباری به سفارت آلمان در تهران پرداخت کرد.در برخی از موارد، ممکن است سفارت آلمان از متقاضی ویزا بخواهد تا مدارک پرداخت هزینه ویزا را ارائه دهد.

به‌طور کلی، هزینه ویزای آلمان نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر است.

تعرفه ویزا ترکیه

هزینه ویزای ترکیه برای کودکان زیر 6 سال رایگان است.هزینه ویزای ترکیه را می‌توان به صورت نقدی یا کارت اعتباری به سفارت یا کنسولگری ترکیه در ایران پرداخت کرد.

در برخی از موارد، ممکن است سفارت یا کنسولگری ترکیه از متقاضی ویزا بخواهد تا مدارک پرداخت هزینه ویزا را ارائه دهد.به‌طور کلی، هزینه ویزای ترکیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر است.

انواع ویزای ترکیه

 • ویزای توریستی: این نوع ویزا برای سفرهای گردشگری به ترکیه صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً 30 روز است.
 • ویزای تجاری: این نوع ویزا برای سفرهای تجاری به ترکیه صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً 90 روز است.
 • ویزای تحصیلی: این نوع ویزا برای تحصیل در ترکیه صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً یک سال است.
 • ویزای درمانی: این نوع ویزا برای دریافت خدمات درمانی در ترکیه صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً 90 روز است.

تعرفه ویزا کانادا

تعرفه ویزای کانادا برای شهروندان ایرانی در سال 2023 به شرح زیر است:

 • هزینه خدمات کنسولی 
 • هزینه خدمات ویزای VIP 

هزینه خدمات کنسولی برای همه انواع ویزای کانادا یکسان است. این هزینه برای پوشش هزینه‌های عملیاتی سفارت کانادا در تهران، مانند هزینه‌های صدور ویزا، بررسی مدارک و مصاحبه با متقاضیان دریافت می‌شود.

هزینه خدمات ویزای VIP برای متقاضیانی که می‌خواهند از خدمات ویژه سفارت کانادا مانند دریافت نوبت فوری و مصاحبه در محل سفارت استفاده کنند، دریافت می‌شود.

هزینه ویزای کانادا برای کودکان زیر 18 سال رایگان است.هزینه ویزای کانادا را می‌توان به صورت نقدی یا کارت اعتباری به سفارت کانادا در تهران پرداخت کرد.

در برخی از موارد، ممکن است سفارت کانادا از متقاضی ویزا بخواهد تا مدارک پرداخت هزینه ویزا را ارائه دهد.به‌طور کلی، هزینه ویزای کانادا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته کمتر است.

 انواع ویزا کانادا

 • ویزای توریستی: این نوع ویزا برای سفرهای گردشگری به کانادا صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً 6 ماه است.
 • ویزای تجاری: این نوع ویزا برای سفرهای تجاری به کانادا صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً 6 ماه است.
 • ویزای تحصیلی: این نوع ویزا برای تحصیل در کانادا صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً یک سال است.
 • ویزای کاری: این نوع ویزا برای کار در کانادا صادر می‌شود. مدت اعتبار این ویزا معمولاً یک سال است.

سایر هزینه‌های ویزا کانادا

علاوه بر هزینه خدمات کنسولی، متقاضیان ویزای کانادا باید هزینه‌های دیگری را نیز پرداخت کنند. این هزینه‌ها عبارتند از:

 • هزینه انگشت نگاری
 • هزینه ارسال مدارک

هزینه انگشت نگاری برای همه متقاضیان ویزای کانادا الزامی است. هزینه ارسال مدارک بسته به روش ارسال مدارک متفاوت است.

می توان گفت برای داشتن هر نوع ویزا از هر کشور نیاز به دانستن هزینه ها و مقررات آن کشور می باشد که در جدول زیر به طور کامل تمام هزینه ها در هر کشور قید شده است.مهر آسمان گشت نیز به عنوان یک شرکت خدمات اخذ ویزا می تواند شما را از ابتدای راه گرفتن ویزا برای هر کشوری مشاوره و راهنمایی نمایید فقط کافی است که با مراجعه به قسمت اخذ ویزا درخواست خود را ثبت نمایید

کشور

نوع ویزا

قیمت

زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

هند

یک ماهه توریستی عادی 
تجاری دبل

140 دلار
360 دلار

7 روز کاری
20 روز کاری

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 5*5 + کپی تمام شناشنامه و کارت ملی + فرم مشخصات فردی+ رزرو پرواز + حضور مسافر جهت انگشت نگاری + پاسپورت قدیمی معرفی نامه شرکت هندی + معرفی نامه شرکت ایرانی + پرینت 3 ماهه حساب بانکی به همراه تمکن

چین

تجاری دعوت نامه شخصی
تجاری دعوت نامه شرکت 

180 دلار
280 دلار

7 روز کاری
7 روز کاری

اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 4*6 + تمکن مالی 400 میلیون تومان + فرم مشخصات فردی + انگشت نگاری

روسیه
(مسکو)

14 روزه توریستی ظیق بلیظ
14 روزه توریستی ظبق بلیط
14 روزه توریستی فوری 
14 روزه توریستی فوری
1 ماهه تجاری عادی
3 ماهه تجاری عادی
3 ماهه تحاری دبل
1 ساله مولتی پل
3 ساله تجاری
دانشجویی
دانشجویی فوری
ترانزیت 1 بار ورود عادی
ترانزیت 1 بار ورود فوری
ترانزیت 2 بار ورود عادی
ترانزیت 2 بار ورود فوری

150 دلار
165 دلار
235 دلار
250 دلار
150 دلار
200 دلار
270 دلار
420 دلار
750 دلار
140 دلار
245 دلار
140 دلار
220 دلار
195 دلار
320 دلار

8 روز کاری
5 روز کاری
3 روز کاری
2 روز کاری
8 روز کاری
8 روز کاری
8 روز کاری
10 روز کاری
10 روز کاری
6 روز کاری
2 روز کاری

7 روز کاری
2 روز کاری
7 روز کاری
2 روز کاری

اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بلیط هواپیما + واچر هتل + بیمه

اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بلیط هواپیما + واچر هتل + بیمه
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بلیط هواپیما + واچر هتل + بیمه
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بلیط هواپیما + واچر هتل + بیمه
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بیمه + فرم مشخصات 
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بیمه + فرم مشخصات 
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + بیمه + فرم مشخصات 
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 +آزمایش HIV + مصاحبه + بیمه
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 +آزمایش HIV + مصاحبه + بیمه
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + دعوتنامه + بیمه
اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 3*4 + دعوتنامه + بیمه 
اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 + بلیط + ویزا مقصد
اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 + بلیط + ویزا مقصد
اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 + بلیط + ویزا مقصد
اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 + بلیط + ویزا مقصد


تایلند

2 ماهه توریستی سینگل

50 یورو 

4 روز کاری

اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 4*6 جدید + کپی شناسنامه و کارت ملی + تمکن بانکی حداقل 60 میلیون تومان+ اصل بیمه مسافرتی 2 ماهه + رزرو پرواز + رزرو هتل

اندونزی

توریسستی عادی لیبل دار
توریستی عادی الکترونیک
توریستی فوری الکترونیک
توریستی فوری الکترونیک
توریستی مولتی الکترونیک
تجاری عادی الکترونیک
تجاری فوری الکترونیک

115 ذلار
175 دلار
320 دلار
380 دلار
455 دلار
225 دلار
330 دلار

8 روز کاری
14 روز کاری
7 روز کاری 
2 روز کاری
14 روز کاری
14 روز کاری
7 روز کاری

مدارک لیبل دار + اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 3*4 + کپی شناسنامه و کارت ملی + رزرو پرواز + واچر هتل + بیمه مسافرتی 2 ماهه + تمکن مالی 100 میلیون تومان + کارت واکسن تزریق حداقل دو روز
-----------------------
مدارک الکترونیک ، اسکن پاسپورت + اسکن عکس 4*6 + ادرس محل اقامت

سنگاپور

14 روزه توریستی

90 دلار 

10 روز کاری

اسکن پاسپورت + اسکن عکس 4*6 + ترجمه اشتغال به کار + فرم پر شده مشخصات فردی

فلیپین

1 ماهه توریستی

70 دلار

20 روز کاری

اصل پاسپورت + عکس پرسنلی 4*6 + گواهی اشتغال به کار لاتین + تمکن مالی 3100 دلار + رزرو هتل + فرم مشخصات فردی

مالزی 

2 ماهه توریستی

60 دلار

5 روز کاری

اصل پاسپورت + اسکن عکس 4*6 +صفحه اول شناسنامه

دبی

14 روزه توریستی عادی
1 ماهه توریستی عادی
1 ماهه مولتی پل
2 ماهه یکبار ورود
2 ماهه مولتی پل

295 درهم 
310 درهم
490 درهم
510 درهم
760 درهم

2 الی 5 روز
2 الی 7 روز 
2 الی 7 روز 
2 الی 7 روز 
2 الی 5 روز

اسکن پاسپورت + اسکن عکس پرسنلی + اسکن کارت ملی و شناسنامه + فرم ضمانت بازگشت

عمان

1 ماهه توریستی

240 درهم

1 الی 3 روز کاری

اسکن پاسپورت + اسکن عکس 6*4 + صفحه اول شناسنامه

آذربایجان 

1 ماهه توریستی الکترونیک

35 دلار

5 روز کاری

اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار + فیش واریزی هزینه ویزا

ازبکستان

1 ماهه توریستی الکترونیک
1 ماهه توریستی لیبل دار

70 دلار
90 دلار

5 روز کاری

پاسپورت + عکس 6*4 + مشخصات فردی

تاجیکستان

2 ماهه توریستی

140 دلار

3 روز کاری

اسکن پاسپورت + اسکن عکس + فرم مشخصات فردی

ترکمنستان

10 روزه توریستی

185 دلار

20 روز کاری

اسکن پاسپورت + اسکن عکس + فرم مشخصات فردی

قزاقستان

1 ماهه توریستی

170 دلار

10 روز کاری

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + مشخصات فردی

قرقیزستان

1 ماهه توریستی سینگل
2 ماهه توریستی سینگل
1 ماهه تجاری سینگل
2 ماهه تجاری مولتی
1 ماهه توریستی لیبل دار
1 ماهه فوری

70 دلار

75 دلار
80 دلار
125 دلار
80 دلار
160 دلار

10 روز کاری

10 روز کاری
10 روز کاری
10 روز کاری
8 روز کاری
4 روز کاری

مدارک الکترونیک : اسکن پاسپورت + اسکن عکس پرسنلی با کیفیت بالا + فرم مشخصات فردی + رزرو هتل 

-------------------
 مدارک لیبل : اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 4*3 + فرم مشخصات

برزیل

1 ماهه مولتی پل 

130 دلار

15 روز کاری

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس 4*3 + ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه + گواهی اشتغال به کار به زبان لاتین + پرینت حساب بانکی گردش سه ماهه موجودی 80 میلیون تومان + هتل + بلیط + پاسپورت قدیمی + فرم مشخصات 

کنیا

1 ماهه توریستی

75 دلار

5 روز کاری

اسکن پاسپورت + اسکن عکس + رزرو هتل + فرم مشخصات

شرق آفریقا

1 ماهه توریستی

140 دلار

5 روز کاری 

اسکن پاسپورت + اسکن عکس + رزرو هتل + فرم مشخصات

کامبوج

1 ماهه توریستی

65 دلار

10 روز کاری

اسکن پاسپورت + اسکن عکس پرسنلی + رزرو پرواز و هتل

سریلانکا

1 ماهه توریستی

70 دلار

3 روز کاری

اسکن پاسپورت

ایران

دعوتنامه توریستی

300000 تومان

5 روز کاری

اسکن پاسپورت مهمان + اسکن عکس پرسنلی مهمان + اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان + فرم مشخصات

کانادا

ویزا توریستی مولتی پل

400 دلار

-

ارائه چک لیست در مشاوره حضوری و تلفنی با همکاران بخش ویزا کانادا

کانادا

وقت انگشت نگاری

50 دلار

اسکن پاسپورت + اسکن برگه سامبیت سایت کانادا

کانادا ( استانبول)

پیکاپ پاسپورت

1300000 تومان

-

اصل پاسپورت امضا شده + پرینت ایمیل سفارت + رسید انگشت نگاری VAC + فرم وکالت

کانادا (آنکارا)

پیکاپ پاسپورت

1300000 تومان

-

اصل پاسپورت امضا شده + پرینت ایمیل سفارت + رسید انگشت نگاری VAC + فرم وکالت

توضيحات لازم جهت آژانس هاي همكار

 • در صورتي كه تحويل ويزا به وسيله اين شركت به دلايلي همچون تعطيلي سفارت يا كشور دعوت كننده يا اختلافات سياسي و يا تشابه اسمي و چهره اي مسافر كه از اختيارات اين شركت خارج است به تاخير افتاده شود اين شركت هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و هزينه ويزا يا دعوتنامه مسترد نخواهد شد.

 • با توجه به اينكه خريد بليط و رزرو هتل و هرگونه هماهنگي ديگر مربوط به سفر پس از دريافت ويزا انجام مي پذيرد لذا اين آژانس در قبال هرگونه اقدامي پيش از اخذ ويزا هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد و كليه زيان هاي مادي و معنوي آن به عهده خود مسافر يا آژانس درخواست كننده مي باشد .

 • با توجه به اينكه مدارك لازم براي اخذ بعضي ويزاها شامل رزرو هتل و اصل بليط صادر شده مي باشد لذا در صورت عدم تاييد ويزا از سوي سفارت اين شركت هيچ گونه مسئوليتي در قبال ضرر و زيان ناشي ار كنسلي بليط و هتل نداشته و كليه خسارت ها به عهده خود مسافر مي باشد.

 • آژانس مسافرتي درخواست كننده ويزا يا تحويل دهنده پاسپورت متعهد مي شود صاحب پاسپورت در داخل كشور بوده و در صورت نياز به حضور مسافر در سفارت اقدامات لازم را انجام دهد در غير اينصورت كليه مسئوليت هاي آن به عهده درخواست كننده ميباشد.

 • اگر در مدت اقامت ويزا و يا تاريخ آن از طرف شركت دعوت كننده يا كنسولگري تغييراتي ايجاد شود مسافر آن را مي پذيرد و متعهد مي شود هزينه اقدامات انجام شده كه شامل كل مبلغ ويزا مي باشد را پرداخت نمايد.

 • اگر مسافرويزاي چند كشور را همزمان بخواهد چون هريك از سفارت ها شرايط و قوانين خاص خود را دارد در صورتي كه هركدام از ويزاها به هر دليلي صادر نگردد مسافر ملزم به پرداخت كليه ي هزينه هاي انجام شده ديگر كشورها به طور مستقل مي باشد.

 • مسافر ياآژانس درخواست كننده ويزا يا بليط متعهد مي شود پس از دريافت خدمات ويزا،تاريخ و مهر ،نوع ويزا،همراهان و محتويات آن را چك نمايد و در صورت مشاهده اشكال در هنگام دريافت مدارك به شركت اعلام نمايد در غير اينصورت مسئوليت آن به عهده آن شركت نمي باشد.

 • در صورتي كه درخواست كننده ويزا آژانس باشد متعهد مي شود كه كليه شرايط تضميني ،اخذ ويزا،قرارداد و غيره را به مسافر خود اعلام نمايد در صورت عدم هماهنگي خود جوابگوي مسافر خواهد بود.

 • اگر مسافران به صورت گروهي باشند و ويزاي تعدادي از آن ها به هر دليلي مرفوض شود و براي بقيه صادر گردد مسافريني كه داراي ويزا ميباشد اگر از مسافرت خود صرف نظر كنند موظف به پرداخت هزينه ويزا مي باشند.
  لازم به ذكر است در بعضي كشور ها در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بايد ظرف ٤٨ ساعت در اداره پليس ثبت اقامت نمايد.
  ارسال مدارك به اين آژانس به منزله پذيرش شرايط فوق مي باشد.
هیچ داده ای یافت نشد