ویزای توریستی مکزیک

$ ۲۵۰
  • ویزا توریستی
  • اقامت مولتی
  • اعتبار۶ ماه
  • روزکاری ۱ ماه
ویزا توریستی

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت اخذ ویزای

اصل پاسپورت

۲قطعه عکس

شناسنامه

گردش بانکی ۶ ماه اخر

سند ملکی

مدارک شغلی

هتل

پرواز

ضمانت برگشت

مصاحبه ترجمه رسمی مدارک