ویزای توریستی مکزیک

$ 250
  • ویزا توریستی
  • اقامت مولتی
  • اعتبار6 ماه
  • روزکاری 1 ماه
ویزا توریستی

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت اخذ ویزای

اصل پاسپورت

2قطعه عکس

شناسنامه

گردش بانکی 6 ماه اخر

سند ملکی

مدارک شغلی

هتل

پرواز

ضمانت برگشت

مصاحبه ترجمه رسمی مدارک