ویزا برزیل توریستی عادی

$ 200
  • اقامت مولتی
  • اعتبار 3 ماه
  • 15روز کاری
توریستی عادی

ویزا برزیل توریستی فوری

$ 350
  • اقامت مولتی
  • اعتبار 3 ماه
  • 15 روز کاری
توریستی فوری
مدارک لازم جهت اخذ ویزای

مدارک لازم

اصل پاسپورت

ا قطعه عکس 4*3

شناسنامه

تمکن مالی

سند ملکی

مدارک شغلی

هتل 

پرواز

ضمانت برگشت

ترجمه رسمی مدارک