ویزا برزیل توریستی عادی

$ ۲۰۰
  • اقامت مولتی
  • اعتبار ۳ ماه
  • ۱۵روز کاری
توریستی عادی

ویزا برزیل توریستی فوری

$ ۳۵۰
  • اقامت مولتی
  • اعتبار ۳ ماه
  • ۱۵ روز کاری
توریستی فوری
مدارک لازم جهت اخذ ویزای

مدارک لازم

اصل پاسپورت

ا قطعه عکس ۴*۳

شناسنامه

تمکن مالی

سند ملکی

مدارک شغلی

هتل 

پرواز

ضمانت برگشت

ترجمه رسمی مدارک