بلاروس

$ ۳۰۰
 • ویزا توریستی
 • اقامت یک بار ورود
 • اعتبار ۷روزه
 • ۱۰روز کاری
 • اعتبار۷روزه
ویزا توریستی

بلاروس

$ ۳۴۰
 • ویزا توریستی
 • اقامت یک بار ورود
 • اعتبار ۱۴روزه
 • ۱۰روز کاری
 • اعتبار۷روزه
ویزا توریستی

بلاروس

$ ۳۷۵
 • ویزا توریستی
 • اقامت یک بار ورود
 • اعتبار۲۱ روزه
 • ۱۰روز کاری
 • اعتبار۲۱ روزه
ویزا توریستی

بلاروس

$ ۵۹۰
 • ویزا توریستی
 • اقامت یک بار ورود
 • اعتبار ۱ماه
 • ۱۴روز کاری
 • اعتبار۷روزه
ویزا توریستی

مدارک لازم

مدارک لازم جهت اخذ ویزای
 • اصل پاسپورت امضا شده
 • ۲قطعه عکس۳*۴ رنگی زمینه سفید
 • فرم اطلاعات فردی
 • ضمانت در صورت نیاز