توریستی عادی

$ ۱۵۰
  • اقامت ۳۰ روزه
  • اعتبار ۳ ماه
  • ۵ روز کاری
توریستی عادی

توریستی فوری

$ ۲۰۰
  • اقامت ۳۰ روزه
  • اعتبار ۳ ماه
  • ۲ روز کاری
توریستی فوری